Příměstské letní tábory Praha


Jen 300,- Kč / den.
Děti z MČ Praha 11 jen 200,- Kč / den.

Více informací na www.taborypraha.cz

Programy primární prevence / cílová skupina – děti a mládež

•    prevence závislosti u dětí a mládeže
•    prevence úrazů dětí
•    prevence nadváhy a obezity

Nabízíme projekt příměstských jednodenních táborů jako PREVENCI:

•    prevence závislosti závislosti na internetových hrách
•    prevence úrazů dětí – výukový program na adrenalinové sporty
•    prevence nadváhy a obezity – cvičení a zdravý životní styl
•    přímý dopad na více jak 2 000 dětí z Prahy 11

- O děti je postaráno každý všední den a to od 7.00 do 18.00.
- Čas odevzdání dětí od 7.00 do 8.30
- Čas vyzvednutí dětí od 16.30 do 18.00.
- Sběrná místa:  
            ZŠ K Milíčovu – v tělocvičně
- Součástí je teplý oběd, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim.
- Děti mají odborný dohled s certifikovanými instruktory a učiteli.

Návrhy celodenních výletů:
                    1- Výlety na lodi, veslařské simulátory
                    2- ZOO Trója
                    3- Botanická zahrada
                    4- Botanicus
                    5- Historická tramvaj
                    6- Toulcův dvůr
                    7- Muzeum vláčků
                    8- Národní muzeum
Program:
Pondělí:  Hry v přírodě (nízké a vysoké lanové překážky, …)
Úterý:     Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, muzeí, …)
Středa:   Míčové a jiné hry (kopaná, volejbal, vybíjená, bremball, ...)
Čtvrtek:  Celodenní dobrodružná hra (hledání pokladu, trifidi, …)
Pátek:    Den plný sportu a soutěží (soutěže, koloběžky, kola, …)

Přihlášky
- na www.taborypraha11.cz
- Uzávěrka přihlášek 2 pracovní dny předem

Kontakty
Info linka: 725 00 62 62, mail: info@sportacek.com
Vedoucí táborů: Mgr. Bc. Svatopluk Čech

Příměstské jarní tábory Praha

Jen 300,- Kč / den.
Děti z MČ Praha 11 jen 200,- Kč / den.

Více informací na www.taborypraha.cz

- Nemáte program pro Vaše děti na jarní prázdniny?
- Děti se budou bavit a Vy můžete v klidu pracovat.
- Máme pro děti připraven program plný aktivit.
- Neumíte lyžovat nebo jezdit na snowboardu, nevadí, naučíte se.
- Super nabídka pro děti ve věku 6 let do 15let.

- O děti je postaráno každý všední den a to od 7.00 do 18.00.
- Čas odevzdání dětí od 7.00 do 8.30
- Čas vyzvednutí dětí od 17.00 do 18.00.
- Sběrná místa:   
ZŠ K Milíčovu – v tělocvičně
- Součástí je teplý oběd, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim.
- Děti mají odborný dohled s certifikovanými instruktory a učiteli.

  • Pondělí: Hry v přírodě (nízké lanové překážky, sáňkování …)
  • Úterý: Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, přírodních rezervací, …)
  • Středa: Míčové a jiné hry (kopaná, volejbal, vybíjená, bremball, softball, ...)
  • Čtvrtek: Dobrodružná hra (dobývání hradu, hledání pokladu, trifidi, skákací hrad)
  • Pátek: Hry v přírodě (kluzky, sněžnice, sáňkování …)Přihlášky
- na www.taborypraha11.cz


Kontakty
Info linka: 725 00 62 62, mail: info@sportacek.com
Vedoucí táborů: Mgr. Bc. Svatopluk Čech