Adaptační kurzy

P3080333_3 P9020733_2

Dsc00056_3Dscn1373_4

Adaptační kurz slouží ke stmelení nově vzniklé skupiny jednotlivců, z nichž většina se mezi sebou z dřívějšího života nezná (např.: nově vzniklá školní třída).

Je to zpravidla několikadenní akce, při ideálních podmínkách probíhající v neutrálním prostředí (tzn. nikdo z jejich účastníků v dané oblasti nebydlí, ani s ní není nijak spřízněn). Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a aby se vytvořilo pouto také mezi studenty a jejich novými učiteli.

Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Jedná se v podstatě o určitou formu teambuildingu.

Všechny nabízené programy jsou variabilní, je možné je přizpůsobovat Vašim potřebám a pokud máte svůj oblíbený objekt, program Vám dodáme také.